Tuesday, 21 November 2017
UkraineEnglish (United Kingdom)
Додаток 3

Додаток 3 до наказу                                                           від 25.01.2012 р. № ____

ЗАПИТ

на інформацію від юридичної особи, об’єднання громадян

 

 

Розпорядник інформації: ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж»

вул. Матросова 32, м. Мукачево, 89600 тел./факс:(03131) 2-20-20

e-mail: mdat1@yandex.ru web: www.makinfo.org.ua

Кому: директору ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж» Балаж Н.Й.

Організація, юридична особа, об’єднання громадян, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача

______________________________________________

(назва)

П.І.Б. представника

запитувача, посада

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, що запитується

 

Або

Загальний опис інформації, що запитується

(стислий зміст інформації)

 

Надіслати відповідь у визначений законом термін:

 

Поштою

(поштова адреса)

Факсом

(номер факсу)

Електронною

поштою

(е-mail)


Зазначити обрану категорію

Контактний телефон

 

Дата запиту

 

Підпис

 

Зареєстровано в коледжі

(дата, номер)

 

Додаткова та корисна информація