Tuesday, 21 November 2017
UkraineEnglish (United Kingdom)
Циклова комісія агрономічних дисциплін

Голова циклової комісії іноземних мовГолова циклової комісії :

Кипила Вікторія Йосипівна

Цикловою комісією агрономічних дисциплін ведеться підготовка молодших спеціалістів за трьома   спеціальностями з освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»: 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва», 5. 09010102 «Організація і технологія ведення фермерського господарства», 5.8010102 «Землевпорядкування»
По спеціальності «Виробництво і переробка продукції рослинництва» проводиться підготовка спеціалістів для роботи на підприємствах з можливістю займати посаду агротехніка, агронома, спеціаліста по переробці продукції рослинництва. Студенти даної спеціальності, крім основної, здобувають ще й робітничі професії: «Майстер по озелененню», «Тракторист-машиніст категорії «А»».

ДЕ  І КИМ МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ?

Молодший спеціаліст готується для професійної діяльності в галузі рослинництва різних сільськогосподарських підприємств. Він (молодший спеціаліст) призначений для здійснення керівництва і організації виробництва галузі рослинництва і використання на посадах агронома, бригадира, керівника механізованої ланки по вирощуванню сільськогосподарських культур, майстра по виробництву продукції рослинництва та на інших посадах агрономічного профілю в різних сільськогосподарських підприємствах.

Молодший спеціаліст повинен бути підготовлений до самостійної, активної, творчої професійної і соціальної діяльності, вільно володіти державною мовою.

Він повинен володіти знаннями основ суспільного розвитку, критично і професійно оцінювати історичні сучасні процеси та проблеми загального життя країни, місце і роль в ній своєї професійної діяльності, проблеми і тенденції світового розвитку, володіти глибокими професійними знаннями і діловими якостями, економічним мисленням і творчою роботою в умовах ринкової економіки, практичними навичками організаторської і управлінської діяльності, зв’язаної з виробництвом продукції рослинництва.

НАВЧАЮЧИСЬ В КОЛЕДЖІ СТУДЕНТИ ЗДОБУВАЮТЬ РОБІТНИЧІ ПРОФЕСІЇ:

 • квітникар – озеленювач;
 • тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «А»;
 • водій автотранспортних засобів категорії «В».

По спеціальності «Організація і технологія ведення фермерського господарства» ведеться підготовка фахівців з організації фермерського господарства. Організатор і технолог може працювати та очолювати фермерське господарство, працювати агрономом чи бригадиром на інших  сільськогосподарських підприємствах. Випускники цієї спеціальності здобувають також робітничі професії: «Тракторист-машиніст категорії «А»», «Водій транспортних засобів категорії «Б»», «Оператор ветеринарної обробки тварин».

Фахівець з організації та ведення фермерського господарства готується для самостійного ведення фермерського господарства. Він може очолювати підрядні, орендно-розрахункові виробничі підрозділи і працювати виконавцем технологічних процесів із виробництва продукції сільського господарства на підставі досягнень науки, новітніх технологій.
Розробляє річні і поточні виробничі завдання підрозділам рослинництва і тваринництва.
Розробляє заходи щодо підвищення родючості ґрунтів, продуктивності худоби і птиці, боротьби з бур'янами, шкідниками та хворобами сільськогосподарських культур, систему удобрення полів, та зміцнення кормової бази.

Організовує правильне утримання, догляд, відтворення стада тварин, перевірку якості, збереження та раціональності витрачання кормів, складання кормових балансів, раціонів, організовує підготовку посівного матеріалу до сівби. Постійно контролює якість виконуваних робіт. Забезпечує чітке ведення агрономічної та зоотехнічної документації.
Контролює дотримання працівниками правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки і охорони праці, виконання встановлених норм виробітку кожним трактором, агрегатом та працівниками виробничої дільниці, вживає заходи щодо запобігання перевитрат матеріальних засобів та затрат праці.
Здійснює роботу щодо зміцнення внутрігосподарського розрахунку і впровадження наукової організації праці. Постійно вивчає і впроваджує у виробництво досягнення науки та новітні технології виробництва сільськогосподарської продукції, підвищує свою кваліфікацію, організовує навчання працівників господарства.

Випускники отримують робочі професії:

 • Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії "А"
 • Водій автомобільного транспорту категорії "В"
 • Оператор ветеринарної обробки тварин

Випускники можуть працювати на посадах:

 • Завідувач підсобним господарством
 • Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин
 • Водія ІІ-ІІІ класу

По спеціальності 5.8010102 «Землевпорядкування» почали підготовку молодших спеціалістів з 2013 року, за кваліфікацією «технік-землевпорядник».

До землевпорядників або як раніше їх називали «землемірів» ставилися завжди з повагою, так як земля є нашим багатством і саме збереження цього багатства, а також розподілом земель, плануванням використання, управління земельними ресурсами, регулюванням земельних відносин займаються фахівці землевпорядники. Земля! Найбільше багатство українського народу. Якщо тобі не байдуже, що буде з українською землею.

Якщо ти прагнеш справедливого її розподілу та по-справжньому цільового використання, обери спеціальність «Землевпорядкування».

Випускники можуть працювати у:

 • Системі Державного Комітету із земельних ресурсів;
 • Сільських, селищних та міських Радах народних депутатів;
 • Державних і колективних сільськогосподарських підприємствах;
 • Агропромислових об’єднаннях.


Головним завданням циклової комісії агрономічних дисциплін є формування високо кваліфікованих фахівців, професіоналізм яких визначає їхню здатність виконувати свої функції в нових умовах господарювання. Підготовка за даними спеціальностями здійснює кваліфікований педагогічний склад, який включає наступних викладачів агрономічного відділення: Гудзовата О.М., Доктор Н.М., Кипила В.Й, Комар Б.Й., Чмига В.В., Стегура І.Ю., Муска К.К., Бабіля Н.І., Білак  М.В., Тайпс Н.Б.

При підготовці спеціалістів даних напрямків особливого значення набуває практичне навчання. Навчально-виробнича частина коледжу являється практичною лабораторією для формування вмінь та навичок майбутніх спеціалістів. У своєму користуванні заклад має 80 га. землі, колекційно-демонстраційне поле, де студенти закладають досліди з районованими та перспективними сортами більшості сільськогосподарських культур, проводять фенологічні спостереження, доглядають за ними, вивчають системи удобрень та захисту сільськогосподарських культур, вишукують резерви підвищення ефективності виробництва. Здобуті теоретичні та практичні знання студенти використовують на практиці у провідних господарствах Закарпатської області.

Циклова комісія агрономічних дисциплін

 

Додаткова та корисна информація