Tuesday, 21 November 2017
UkraineEnglish (United Kingdom)
Циклова комісія фінансово-облікових дисциплін


Голова циклової комісії:

Човрій Наталя Іванівна

Важливою ланкою в організації навчально-методичної роботи на відділенні є циклова комісія фінансово-облікових дисциплін.   Викладачі циклової комісії  фінансово-облікових  дисциплін  готують студентів   спеціальністей  5.03050801 «Фінанси і кредит» та  5.03050901 «Бухгалтерський облік»,  галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво».
До складу циклової комісії  фінансово-облікових  дисциплін  входять викладачі: Гарапко Н.І., Гонак Г.І., Готра Р.Л., Готько Н.І., Микуланинець Л.М., Павлишинець Н.Л.,  Пацкан І.Ф.,  Пронтекер В.Є., Росул Я.І., Човрій Н.І., Яцик М.І.  Головою циклової комісії  є  Човрій Н.І.

Головна мета роботи циклової комісії полягає в забезпеченні якості підготовки спеціалістів, здатних у нових соціально-економічних умовах вирішувати складні питання господарської практики. Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює таким шляхом:

- впровадження інтерактивних та інформаційно-комунікативних технологій навчання;

- удосконалення методичної роботи кожного викладача-члена комісії;

- підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду, застосуваннянових педагогічних технологій;

- вдосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій з використання наочних посібників та інформаційно-комунікаційних технологій;

- ефективної організації самостійної роботи студентів;

- удосконалення різних форм організації роботи циклової комісії.

Основні напрямки роботи та завдання циклової комісії:

 • забезпечення виконання навчальних планів і програм дисциплін
 • розробка і обговорення комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін;
 • розробка методик викладання навчальних дисциплін циклової комісії, проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять, навчальної  та виробничої  практик, курсових робіт;
 • підготовка, розгляд й обговорення екзаменаційних матеріалів для проведення семестрових екзаменів і державної підсумкової атестації студентів, тематики та змісту курсових робіт та іншої методичної документації для контролю знань студентів
 • проведення педагогічних експериментів з питань педагогіки та методики викладання;
 • контроль та аналіз знань студентів і визначення єдиних критеріїв їх оцінки;
 • керівництво науковою роботою та технічною творчістю студентів;
 • організація самостійної та індивідуальної роботи студентів;
 • організація та проведення науково-практичних конференцій, олімпіад, вікторин, конкурсів, виставок творчих робіт студентів;
 • проведення профорієнтаційної роботи та сприяння працевлаштуванню випускників і зв'язок з ними;
 • організація підвищення кваліфікації викладачів.


 

Додаткова та корисна информація