22.11.2017
UkraineEnglish (United Kingdom)
Наказ

НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  БІОРЕСУРСІВ  І  ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ВП «МУКАЧІВСЬКИЙ   АГРАРНИЙ   КОЛЕДЖ»

Н  А  К  А  З

«25» січня 2012 р.                м. Мукачево                      № ____

 


«Про доступ до публічної інформації»

На виконання Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації», листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 19.01.2012 р. № 1/9-39 «Щодо необхідності висвітлення на веб-сайтах ВНЗ публічної інформації»

 

Н А К А З У Ю:

  1. Затвердити план заходів щодо забезпечення доступу до публічної інформації в навчальному закладі (додаток 1).
  2. Встановити, що коледж є розпорядником інформації, якою володіє, зокрема:

- яка отримана або утворена в процесі здійснення навчальним закладом своєї діяльності та яка перебуває у його володінні;

- яка отримана або утворена навчальним закладом під час забезпечення діяльності коледжу та яка перебуває у його володінні.

  1. Коледж не є розпорядником інформації за запитами:

-         стосовно інформації інших володільців та розпорядників публічної інформації;

-         стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних.

  1. Визначити завідувача канцелярією Балаж Л.І. відповідальною особою, яка в установленому порядку організовує доступ до публічної інформації, відповідає за попередній розгляд, опрацювання, облік, аналіз та контроль за своєчасним поданням відповідей на запит на інформацію та надання відповідних консультацій.
  2. Затвердити Порядок опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в Мукачівському аграрному коледжі (додаток 2) та форми запитів на інформацію згідно з додатками 3 і 4.
  3. Відповідальному за сайт розмістити даний наказ та додатки до нього на веб-сайті коледжу.
  4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Директор коледжу                                                    Балаж Н. Й.

Підгот. Кнап Н.В.

Погоджено : юрист                                                                        Русин М. О.

«25» січня 2012 р.

Ознайомлені:                                              _______________     Балаж Л.І.

_______________     Сливка М.М.

 

Додаткова та корисна информація