22.11.2017
UkraineEnglish (United Kingdom)
Завершальний етап у підготовці фахівців туристичної галузі

Виробнича переддипломна  практика — одна із форм навчання, невід’ємна складова процесу підготовки фахівців туристичної сфери, основним завданням якої є якість практичної підготовки випускників за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст за спеціальністю 5.14010301 «Туристичне обслуговування» і проводиться на оснащених відповідним чином сучасних туристичних підприємствах, готелях, готельно-ресторанних комплексах.

 

Студенти групи ОТГ-41 відділення бухгалтерських та туристичних дисциплін, після опанування тео­ретичної частини відповідної дисципліни, проходять виробничу переддипломну практику, метою якої є закріп­лення знань, відпрацювання вмінь і навичок в умовах майбутньої фахової діяльності, набуття практичного досвіду. Тривалість практики - три тижні. Практика є завершальним етапом навчання і проводиться з метою узагальнення та вдосконалення знань, практичних умінь і навичок на базі конкретного суб’єкта господарювання, оволодіння професійним досвідом та готовності майбутнього фахівця до самостійної трудової діяльності.

 

Керівники підприємств забезпечують всі необхідні умови для того, щоб наші студенти відчували себе комфортно і успішно пройшли переддипломну практику.

 

Провівши інструктаж з техніки безпеки та зробивши настанови по оформленню звітів, керівник практики від навчального закладу Русин Євген Олександрович, завідувач відділення бухгалтерських і туристичних дисциплін Гарапко Н.І., голова циклової комісії туристичних дисциплін Полюга С.С. та куратор групи ОТГ-41 – Кепенач Н.П. з побажаннями успіху і наснаги у досягненні поставленої мети відправили студентів групи ОТГ-41 на проходження виробничої переддипломної практики.

 

 

 

Додаткова та корисна информація