22.11.2017
UkraineEnglish (United Kingdom)
Відкрите заняття з дисципліни «Фізика»

 Згідно плану циклової комісії природничо-математичних дисциплін ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж» 30.11.2015р. було проведене відкрите заняття з фізики на тему « Електризація тіл »  викладачем Жабко О.Г. в групі ПВ-19.

 

Метою даного заняття   було поглибити знання студентів про електричний заряд, закон збереження електричних зарядів, пояснити фізичний зміст закону Кулона.


Вибрана тема виявилась дуже цікавою для студентів,  оскільки тісно пов’язана з життєдіяльністю, побутом людей, широко використовується в медицині, в промисловості та інших сферах. На занятті було продемонстровано багато прикладів електризації тіл, проглянуто відеофільми про дослід Е. Резерфорда, будову атома та ядра, планетарну модель атома. Було підготовлено багато фізичних анімацій з даної теми. Студенти під час заняття проявили активність, спостережливість, допитливість.Заняття мети досягло.

 

Додаткова та корисна информація