21.11.2017
UkraineEnglish (United Kingdom)
Приступила до роботи експертна комісія Міністерства освіти і науки України

Відповідно до «Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і            спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2001 року,     № 978, а також згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 339 л від 03 березня 2016 року «Про проведення акредитаційної експертизи» зі спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» у  Відокремленому  підрозділі   Національного університету біоресурсів і природокористування України «Мукачівський   аграрний коледж», приступила до роботи експертна комісія Міністерства освіти і    науки України. Голова експертної комісії Верзун Андрій Андрійович, доцент  кафедри фінансів і кредиту Львівського національного аграрного університету, кандидат    економічних наук та член експертної комісії  Мельник Тетяна Андріївна, завідувач фінансово-економічним відділенням Брацлавського агроекономічного коледжу Вінницького національного аграрного університету.

Комісія розпочала роботу  з перевірки матеріально-технічної бази коледжу,  для цього ознайомилася з бібліотекою, навчальними аудиторіями та методичним кабінетом.


 

Згідно графіку написання комплексних контрольних робіт були проведені контрольні роботи з  дисциплін «Податкова система» в групі ФК-31 та «Економіка підприємства в групі ФК-21

 

 

 

 

 

 

Додаткова та корисна информація