21.11.2017
UkraineEnglish (United Kingdom)
Завершення роботи експертної комісії по акредитації спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит»

31 березня 2016 р. експертна комісія Міністерства освіти і  науки України    в складі голови експертної комісії Верзуна Андрія Андрійовича, доцента         кафедри фінансів і кредиту Львівського національного аграрного університету, кандидата    економічних наук та члена експертної комісії  Мельник Тетяни Андріївни, завідувача      фінансово-економічним відділенням Брацлавського агроекономічного коледжу Вінницького національного аграрного університету закінчила проведення акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» у  Відокремленому  підрозділі   Національного університету біоресурсів і природокористування України «Мукачівський     аграрний коледж». В ході перевірки діяльності на місці експертна   комісія дійшла наступних висновків, що організація навчального процесу, навчально-методичне забезпечення    спеціальності відповідають державним акредитаційним вимогам до підготовки фахівців за І рівнем акредитації.


Експертна комісія МОН зробила висновок про можливість акредитації спеціальності 5.03050801  «Фінанси і кредит»  з ліцензованим обсягом 25 осіб денної форми навчання та 25 осіб заочної форм навчання.

По закінченню роботи експертна комісія  зустрілася  з педагогічним колективом, де підсумувала  результати своєї роботи


 

 Виступає голова експертної комісії Верзун Андрій Андрійович, доцент     кафедри фінансів і кредиту Львівського національного аграрного університету, кандидат    економічних наук.

 

 Голова експертної комісії Верзун Андрій Андрійович та директор ВП НУБіП України «Мукачівський агарний коледж» Садварі Юрій  Юрієвич в присутності  члена експертної комісії  Мельник Тетяни Андріївни і завідувача відділення бухгалтерських та туристичних дисциплін Гарапко Наталії Іванівни  підписали  експертний висновок  та  ряд документів до нього.

 

 Експертні висновки  по проведенню акредитації оприлюднені на сайті навчального закладу.

 

Додаткова та корисна информація