22.11.2017
UkraineEnglish (United Kingdom)
Циклова комісія юридичних дисциплін

Голова циклової комісії

юридичних дисциплін

Русин М.О.

Спеціальність 5.03040101 "Правознавство"

Галузь знань 0304 "Право"Юридичне відділення ВП НУБіП України "Мукачівський аграрний коледж" було відкрито влітку 2003 року.

Очолює відділення правознавства Гудзовата О.М. Викладачі циклової комісії юридичних дисциплін: Апшай М.М., Кабацій В.В., Кручаниця М.І., Русин М.О., Соскiда С.Я. Голубєва І.І., Стегура О.Ю., Шутка М.І.

Перший випуск правознавців відбувся 9 липня 2007 року - дипломи про закінчення навчання зі спеціальності «Правознавство» з присвоєнням кваліфікації юрист, молодший спеціаліст з права,  ОКР „Молодший спеціаліст” отримали 48 студентів.

Концептуальними завданнями циклової комісії юридичних дисциплін є:

 • Якісна програмно-цільова підготовка фахівців-правознавців кваліфікаційного рівня  “молодший спеціаліст” в галузі права для потреб агропромислового сектору держави, в тому числі і для сфери земельних відносин, сільськогосподарських підприємств, установ, державних та комерційних структур, громадських організацій;
 • Вдосконалення змісту і якості навчання, вивчення поряд з юридичними науками досягнень в галузі аграрної економіки, земельного кадастру, екології, соціології та політології, міжнародних відносин, що забезпечують необхідний загальноосвітній та професійно-орієнтований рівень правознавця;
 • Створення навчальних програм із включенням в навчальний процес елементів системного економіко-правового аналізу та інформатики, поглиблене вивчення іноземних мов, застосування сучасних інформативно-комунікативних технологій;
 • Впровадження нових напрямків підготовки юридичних кадрів для однієї з найважливіших сфер життєдіяльності українського суспільства – сільськогосподарського виробництва та земельних правовідносин;
 • Посилення уваги до вивчення актуальних проблем правознавства, насамперед профільних галузей права,  конституційного, цивільного, трудового, аграрного, кримінального, що сприятиме формуванню оптимального ринкового середовища в Україні.
 • Поширення правових знань, підвищення правосвідомості громадян України, і в першу чергу – сільських жителів та працівників, задіяних в сільськогосподарському виробництві.

Циклова комісія юридичних дисциплін коледжу являє собою творчу співдружність педагогічних працівників, навчально-допоміжного та адміністративного персоналу, а також студентів з професіоналами-практиками з різних галузей.
На відділенні створені необхідні умови для формування у співдружності із іншими відділеннями коледжу кадрового потенціалу майбутніх правознавців таким чином, щоб за своїм освітнім і професійним спрямуванням, обсягом і рівнем знань та практичних навичок він був здатний вирішувати в комплексі правові, економічні та соціальні проблеми аграрного виробництва, земельних правовідносин методом системного аналізу в галузі національної політики, економіки і права, міжнародного ринку праці та зайнятості населення, організації соціально-трудових правовідносин та інші.

Інтелектуальні та матеріально-технічні можливості циклової комісії юридичних дисциплін дозволяють своєчасно реагувати на запити державних та недержавних сільськогосподарських товаровиробників та надавачів послуг у аграрному секторі в фахівцях-правознавцях потрібної кваліфікації, тобто виконувати соціальне замовлення суспільства;
Викладацький колектив циклової комісії юридичних дисциплін орієнтує свою освітню діяльність на економіко-правове обґрунтування впровадження в соціально-економічне життя України правових, економічних та соціальних реформ на селі, формування правової держави.

Навчання на відділенні ВП НУБіП України „Мукачівський аграрний коледж” відповідає основними вимогам сучасної юридичної освіти, базується на положеннях Конституції України, Державної Національної Програми “Освіта” (Україна ХХІ століття), Закону України “Про освіту”.

Наш девіз - підготовка нової, сучасної людини, озброєної передовими знаннями й новітніми уміннями застосовувати їх у важливих сферах життєдіяльності суспільства.

Підготовка молодших спеціалістів-правознавців спрямована на правове забезпечення діяльності підприємств, установ та організацій різних форм власності, а також захист прав та законних інтересів громадян та держави.

Наш випускник може працювати у таких сферах: • Послуги надавані переважно юридичним особам
 • Діяльність у сфері права
 • Нотаріальна діяльність (діяльність помічників нотаріусів)
 • Слідча діяльність та забезпечення безпеки (розслідування і дізнання)
 • Державне управління
 • Юстиція
 • Діяльність судів
 • Діяльність системи з виконання покарань
 • Охорона та забезпечення громадського порядку та безпеки
 • Управління та нагляд у сфері оподаткування.
 • Обов’язкове соціальне страхування
 • Діяльність органів прокуратури

Гімн юристів

І .Знати всі закони наче алфавіт

Захищати правду й волю

Вчитися відмінно і вивчати світ

До кінця триматись обраної долі

Приспів:
Ми правознавці, ми будем  захищати

Закон – це наше кредо у житті

Нікому нашу волю не зламати

У цій життєвій боротьбі.

ІІ.З боку правди опинятись в мить

Не залишати друзів у біді

Своєї мови не цуратись

Не забувати рідної землі

ІІІ. Розум  -  гордість правознавців  всіх

Добротою     він   багатий

Щоденна праця наша у житті

Буде  добре про вас дбати

Циклова комісія юридичних дисциплін

 

Додаткова та корисна информація