22.11.2017
UkraineEnglish (United Kingdom)
Циклова комісія іноземних мов

Голова циклової комісії іноземних мов

 


Голова циклової комісії:

Софілканич Наталія Юріївна

 

 

 

 

Сучасне життя неможливе без спілкування. Досягти успіху в житті неможливо без знання іноземної мови.

Вивченню іноземних мов приділяється велика увага у нашому навчальному закладі. В опануванні німецької та англійської мови студентам допомагають викладачі іноземної мов.

У складі циклової комісії іноземної мови  працює 6 викладачів:

1.    Софілканич Наталія Юріївна – голова циклової комісії, викладач англійської мови, спеціаліст вищої категорії, викладач- методист.

2.    Кабаці Мар’яна Іванівна – викладач німецької мови, спеціаліст вищої категорії.

3.    Дем’ян Вікторія Ласлівна – викладач англійської мови, спеціаліст ІІ категорії.

4.    Касинець Діана Василівна – викладач англійської мови, здобувач кафедри англійської мови УжНУ.

5.    Вилегжаніна Світлана Сергіївна – викладач англійської мови, спеціаліст

6.    Богів Евеліна Іванівна – викладач німецької мови,  пошукач кафедри німецької мови при НАПН України

Циклова комісія іноземних мов успішно працює над збагаченням форм роботи завдяки активному творчому пошуку викладачів, взаємодопомозі, що сприяє зростанню педагогічної майстерності і впливає на якість навчально-виховного процесу.

Навчальні заняття, які проводять викладачі іноземних мов, спрямовані на формування в студентів комунікативної компетенції на рівні, достатньому для здійснення іншомовного спілкування, а також отримання та передачу іноземною мовою інформації за фахом, ведення професійно-орієнтованої бесіди. На уроках іноземної мови використовуються сучасні форми та методи навчання, інноваційні технології, проектна робота як засіб розвитку активного самостійного мислення студентів.

 В коледжі вивчаються три іноземні мови за професiйним спрямуванням: англійська, німецька, французька. Курс вивчення два роки. Программа включає загальноосвітні, краєзнавчі та професійні теми. Iноземна мова вивчається на всiх спецiальностях.

Циклова комісія іноземних мов

Колектив циклової комісії іноземних мов

 

Додаткова та корисна информація