22.11.2017
UkraineEnglish (United Kingdom)
Циклова комісія туристичних дисциплін


Голова циклової комісії туристичних дисциплін:

 Полюга Степанія Степанівна


Цикловою комісією туристичних дисциплін ведеться підготовка  фахівців освітньо–кваліфікаційного рівня  « Молодший спеціаліст»,  за спеціальністю 5.14010301 "Туристичне обслуговування", напряму підготовки: 140103 «Туризм».
Кваліфікація – фахівець з туристичного обслуговування,з узагальненим предметом діяльності – обслуговування у сфері туризму.

Навчання молодшого спеціаліста спрямовано на підготовку нової глибоко освіченої та висококультурної генерації кваліфікованих фахівців туристичної галузі, що відповідає сучасним вимогам та потребам,створення нових оригінальних туристичних продуктів, пов'язаних із туристично-рекреаційною діяльністю у сільській місцевості, розробка мережі краєзнавчих стежок і маршрутів у Закарпатському регіону, проведення  науково-дослідних,  пошукових робіт з актуальних  проблем.

Професійні та практичні компетенції які набувають студенти в процесі навчання:

- Володіння методами задоволення попиту споживачів туристичних послуг в процесі планування туристичних подорожей;

- сучасне уявлення про принципи створення туристичного продукту туристичними підприємствами, про його просування і збут з удосконаленням якості та технологій продажу;

- здатність застосовувати на практиці знання з організації програми обслуговування, страхування туристів, роботи з туристичними документами в рамках процесу комплектації туристичної подорожі;

- знання й застосування на практиці принципів  організації туристичних формальностей для забезпечення основних прав

та безпеки подорожі туристів;

- знання правових основ законодавчо – нормативної бази, загальних закономірностей та особливості роботи туристичних підприємств в умовах туристичного  простору України;

- здатність планувати, формувати, просувати і реалізовувати ( збувати ) туристичний продукт;

- базові уявлення про основні вимоги створення туристичного підприємства та умови отримання ліцензії на

здійснення туристичної діяльності;

Ті, хто спинився на "Туризмі", багато уваги присвятять соціально-економічній географії, країнознавству, географії туризму та іноземним мовам. Вас навчать формувати туристичні тури і екскурсійні програми із врахуванням особливостей туристичних зон і центрів, а також побажань клієнтів, ознайомлять з особливостями трансферу - проїзду туристів від місця прибуття до місця проживання .Студенти цієї спеціальності вивчають економічні(економіка підприємства,фінанси, основи маркетингу, статистика) та управлінські дисципліни - доповнення до діяльності у туризмі. Передбачений великий об'єм практики у туроператорських компаніях, турагентствах та готелях. Протягом навчання студенти на екскурсіях відвідають цікаві туристичні місця та об'єкти Закарпаття. Під час проходження краєзнавчої практики ознайомляться з туристськими маршрутами України, де вникатимуть у тонкощі майбутньої професії. 
Освоюючи комп'ютерні програми, розроблені спеціально для турбізнесу, студенти навчаються працювати в Інтернеті, знайомляться з системами бронювання.


Призначення фахівця: фахівець підготовлений для організаційної, планувально-аналітичної, технологічної, контрольної діяльності в галузі туристичного обслуговування.

Фахівець з туризму займається :

  • реалізацією комплексу туристичних послуг;
  • вивчає вітчизняний та закордонний ринок послуг;
  • робить аналіз змісту, вартості, особливостей послуг готелів, музеїв, транспортних підприємств;
  • бере участь у розробці внутрішніх та міжнародних маршрутів;
  • самостійно здійснює підготовку даних для складання кошторисів турів та екскурсій;
  • проводить рекламну діяльність з метою залучення громадян до оздоровлення, проведення змістовного дозвілля;
  • ознайомлення з історико-культурною спадщиною, природним середовищем;
  • самостійно складає угоди на туристичні послуги та веде контроль їх виконання.
  • Менеджер з туризму повинен знати організацію комерційної діяльності, методику маркетингових досліджень, податкову систему, бухгалтерський облік, правила організації національного та міжнародного туризму.


Майбутні перспективи у роботі:

- інспектор з туризму;

- організатор подорожей;

- менеджер туристичного агентства;

- адміністратор закладів харчування;

- організатор екскурсій;

- консультант з подорожей та туризму;

- фахівець з готельного обслуговування;

- фахівець з організації дозвілля;

- фахівець по розвитку сільського та рекреаційного туризму;

- екскурсовод у музеях, виставкових залах, театрах, ботанічних садах.

- інструктор спортивно-оздоровчого туризму.


 

Циклова комісія туристичних дисциплін


 

Додаткова та корисна информація